Laatste afgelopen Evenementen

Jaarvergadering

Er zal gekeken worden of het verantwoord is om deze vergadering te beleggen in de gildekamer of dat we uit moeten wijken naar een alternatieve locatie. Informatie volgt spoedig via de mail eveneens de agenda.