Laatste afgelopen Evenementen

Jaarvergadering

Gilde kamer St. Antonius Abt Hoge vaartkant 10, Terheijden

Jaarlijks belegd ons gilde twaalf overheidsvergaderingen, drie algemeen ledenvergaderingen, één grote vergadering en één jaarvergadering. Deze laatste staat altijd in januari, aan het eind van de maand, weer op het programma. Naast verslagen en een hoop andere agendapunten wordt deze vergadering ook gebruikt voor het bonen van onze aspirant-leden, geïnteresseerden die zich in het voorgaande […]

Teerdag

Gilde kamer St. Antonius Abt Hoge vaartkant 10, Terheijden

Aansluitend op de Antoniusmis volgt op de maandag daarna de tradionele teerdag. Een dag die stamt uit de tijd dat gilden eens per jaar de pot verteerde.

Antoniusmis

Gilde kamer St. Antonius Abt Hoge vaartkant 10, Terheijden

Van de Heilige Antonius is zijn naamdag op 17 januari. Vandaar dat wij altijd rond die tijd onze Antoniusmis hebben,  wij vieren dan het feest van onze patroonheilige St. Antonius Abt.  Zoals gebruikelijk leggen leden die in het jaar ervoor succesvol zijn ingeboond tijdens onze jaarvergadering een jaar later aan het einde van deze mis […]