BIJZONDERE GEBEURTENISSEN

Een vereniging met z’n grote geschiedenis als het gilde heeft natuurlijk veel bijzondere gebeurtenissen meegemaakt.
Denk hierbij aan het bouwen van ons eigen schietaccommodatie, maar ook jubileums en bijzondere persoonlijke prestaties van onze leden.

Jubileum Cees Snellens en Jan Dijkers 2019

Herdenkingsbijeenkomst Poolse dreef 2019

Nieuwe schutsboom 2018

Zuiderwater linie 2018

Vernieuwing statuten 2017

Jeugdwisselschild Toon Brocks 2017

Jeugdwisselschild Merijn Verwijmeren 2016

Vendel examen Merijn Verwijmeren 2016

Uitreiking oorkonde Arjan Bollebakker Koning der Koningen 2015

Benoeming nieuwe hoofdman, Piet van Geffen 2015

Benoeming 5 ereleden 2015

Aftreden Pastoor Demmers

300 jarig jubileum Bijenhouders gilde St. Ambrosius Made 2014

50 jarig huwelijk Cees en Joke Meulenmans 2013

Jeugdwisselschild Bas vd Belt 2013

Koninklijke erepenning kloveniersgilde St. Antonius abt 2010

Opening gildekamer 2005

Bouw gildekamer vanaf 2003