TEERDAG

De teerdag is een dag die stamt uit de tijd dat gilden eens per jaar de pot verteerde. Dit oude gebruik vond toentertijd plaats voor het invallen van de winter, die veelal gepaard ging met nat en kou. Traditiegetrouw begint de teerdag met een eucharistieviering in de St. Antonius Abt kerk. Deze viering staat onder andere in het teken van onze overleden gildebroeders en gildezusters.

Na deze viering keren we met z’n alle terug naar onze gildekamer, waar we gezamenlijk een broodmaaltijd nuttigen ’s middags staan er activiteiten gepland. Zoals het schieten met oude wapens. Een van de tradities die we terugzien met de teerdag is het pachten van “de hellebaard”. Iedere gildebroeder en gildezuster mag een verborgen bod doen op de hellebaard. De persoon met het hoogste bod betaald de pacht en mag zich dat jaar “de hellebaardier” noemen.

2020

2017

2015

2014

2013